ข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จำนวนมูลนิธิ


ดำเนินการ 4892
ยกเลิก 37

จำนวนสมาคม


ดำเนินการ 5471
ยกเลิก 10